Privacyreglement

Privacyreglement

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt uw behandelaar een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op de registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Naast bovengenoemde wet zijn de belangrijkste regels met betrekking tot uw privacy vastgelegd in dit privacyreglement.

Uw behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht, evenals waarnemers of stagiaires die bij uw behandeling betrokken zijn. Uw gegevens, verkregen ten behoeve van de uitvoering van de behandeling, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

U heeft altijd het recht om de gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien. Als blijkt dat de gegevens in uw dossier onjuist zijn, heeft u het recht te vragen om een correctie.

Alleen gegevens die met de behandeling te maken hebben worden in het dossier opgeslagen.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familieleden. Uitsluitend na toestemming van de cliënt, worden de gegevens vrijgegeven. Ook na het overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt uitbehandeld is, worden de gegevens tien jaar zodanig gearchiveerd, dat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden. Na tien jaar worden alle gegevens vernietigd.

Digitale gegevens worden beschermd middels antivirus- en spywaresoftware.


Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Behandelingen

Contact

Behandelaar

Dr. Jan H. Vranken

Als anesthesioloog en pijnspecialist heb ik meer dan 20 jaar ervaring met het begeleiden en behandelen van patiënten met chronische pijn.